Kto ważniejszy - admin czy użytkownik?

Postanowiłem napisać ten tekst ponieważ często spotykam się z zarzutami wobec administratorów i użytkowników z jednej strony, a z drugiej z peanami na ich cześć. Kto jest ważniejszy? Na to pytanie istnieje kilka odpowiedzi, z którymi chciałem tutaj popolemizować.

Ale zanim do tego przejdziemy przypomnijmy sobie czym jest internet w interesującym nas znaczeniu, oraz jaką rolę pełni w nim użytkownik i administrator. Internet jest platformą komunikacji, podobną do telefonu czy listów, jest narzędziem. W swoich pierwszych latach z internetu korzystało niewiele osób, byli to zwykle ludzie nauki (uniwersytety było stać na komputery). W tych czasach wykształciła się  Netykieta. Jest to zbiór zasad, którym powinni poddać się użytkownicy (administrator też jest użytkownikiem), karą za pogwałcenie tych zasad było uznanie za trola i ignorowanie. Owe zasady w internecie wykształciły się głównie dlatego, że korzystali z niego ludzie, którzy potrzebowali go do komunikacji w sprawach naukowych.

Continue reading “Kto ważniejszy - admin czy użytkownik?” »